LIVE
מוסדות בית אל

זכותו תגן עלינו | ההילולא השנתית של מו"ר המקובל הרב ניסים פרץ זיעא

09/02/2021 20:30

אני מעוניין לקחת חלק ולזכות בישועה (עדיין ניתן לתרום)

2,800 ₪ כפול 12 תשלומים = 33,600 ₪
1,260 ₪ כפול 12 תשלומים = 15,120 ₪
420 ₪ כפול 12 תשלומים = 5,040 ₪
220 ₪ כפול 12 תשלומים = 2,640 ₪
120 ₪ כפול 12 תשלומים = 1,440 ₪
80 ₪ כפול 12 תשלומים = 960 ₪
סכום אחר

על האירוע