היום ששינה את חיי | אירוע יו"ד שבט

אני לוקח על על עצמי החלטה טובה

לתת צדקה
לשמור כשרות
להדליק נרות שבת
לקבוע מזוזה
ללמוד תורה